Detajli

V osrednjem objektu se nahaja kuhinja z ohranjenim odprtim kamnitim ognjiščem.
Med ostale, pozornosti vredne kamnite detajle sodijo podboji oken in vrat, gotske erte, vzidani kamni za privezovanje živine, kamniti tečaji vrat in podnožja vertikalnih tramov z vklesanimi kanali za
odtekanje vode.

Ognjišče.

Kamnito podnožje trama z vklesanim kanalom za odtekanje vode.
Notranjost krušne peči.
Foto: A. Kreže
Gotska erta z značilno oblikovanim robom.