Obnova: prej - potem


Tlak vhodne lope.
Obnovljeno v letu 2011.Knjižnica.
Obnovljeno v letu 2010.
Prostor ob štirni.
Obnovljeno v letu 2010.

Vrata med ambientom pod verando in zunanjim 'trgom', ki ga formirajo vzhodni objekt, osrednji objekt in stena ob štirni.
Obnovljeno v letu 2010.

Vhodni porton, rekonstrukcija strehe lope in obnova pomožnega poslopja.
Obnova je potekala v letih 2002-2007.

Podporni zid pod borjačem in južni vhod.
Obnovljeno v letu 2006.

Kamniska kuhinja z leseno napo in krušno pečjo.
Obnovljeno leta 2005.

Podporni zid ob cesti.
Obnovljeno leta 2004.

Strešna konstrukcija in kritina iz planet in korcev.
Obnovitvena dela potekajo po stavbah od 2004 naprej.